Хлор в таблетках СОЛИКОР

235366607
В наличии
300 грн кг
Тип: Таблетки
Объем, л: 1ІНСТРУКЦІЯ (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИНСТРУКЦИИ В РАЗДЕЛЕ "СТАТЬИ")

із застосування дезінфекційного засобу «Соліклор» (“Solikloor”виробництва “Baltiachemi” OU (Естонія)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція визначає загальні властивості дезінфекційного засобу «Соліклор» (“Solikloor”) виробництва “Baltiachemi” OU (Естонія), методи та режими його застосування для знезараження води при децентралізованому (місцевому) водопостачанні; дезінфекції фруктів, овочів, яєць птиці, ємностей для зберігання і систем подачі питної води при децентралізованому водопостачанні; знезараження води для виготовлення харчового льоду і дезінфекції ємностей для його зберігання; дезінфекції криниць; дезінфекції води, поверхонь приміщень і окремих об’єктів у плавальних басейнах; для хлорування технологічних, дренажних, зворотних, зрошувальних, стічних вод та систем та ін.; запобіжні заходи при роботі із засобом, умови зберігання тощо.

1.2. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб «Соліклор» (“Solikloor”).

1.3. Виробник ? “Baltiachemi” OU (Естонія).

1.4. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти – 80-85% (активно діюча речовина), адипінова кислота та карбонат натрію ? разом 15-20% (допоміжні речовини).

1.6. Спектр антимікробної дії. Засіб «Соліклор» (“Solikloor”) виявляє антимікробні властивості щодо грам-негативних та грам-позитивних бактерій (включаючи S.aureus, збудників туберкульозу та спороутворюючі мікроорганізми), вірусів (в т.ч. збудників гепатитів А, В, С, ВІЛ-інфекції, грипу, парагрипу, пташиного грипу, SARS («атипова пневмонія»), аденовірусної, ентеровірусної (в т.ч. поліомієліт), коронавірусної, респіраторно-синтиціальної, ріновірусної, ротавірусної інфекції тощо), грибів роду Саndida та патогенних дерматофітів, збудників внутрішньолікарняних інфекцій, а також ефективний у знищенні та попередженні появи плісняви.

1.7. Токсичність та безпечність засобу. Засіб «Соліклор» (“Solikloor”) за параметрами гострої токсичності згідно ГОСТ 12.1.007-76 належить до 3 класу помірно небезпечних речовин при введенні в шлунок, до 4 класу мало небезпечних речовин при нанесенні на шкіру та при парентеральному введенні; у формі таблеток в насичуючих концентраціях пари відноситься до 4 класу малонебезпечних засобів. 

3. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ 3.1. Об'єкти  застосування. Засіб «Соліклор» (“Solikloor”) використовується для знезараження питної води при децентралізованому (місцевому) водопостачанні, зокрема, води криничної, каптажної, артезіанської, поверхневих водоймищ, води в ізольованих резервуарах (в т.ч. в системах водопостачання залізничних вагонів, річкових, морських і повітряних суднах), в індивідуальних запасах, системах тощо, в т.ч. в умовах надзвичайних ситуацій; знезараження питної води для сільськогосподарських тварин і птиці; дезінфекції фруктів, овочів, яєць птиці, ємностей для зберігання і систем подачі питної води при децентралізованому водопостачанні; знезараження води для приготування харчового льоду та дезінфекції ємностей для його зберігання; дезінфекції криниць; дезінфекції води, поверхонь приміщень і окремих об’єктів у плавальних басейнах; для хлорування технологічних, дренажних, зворотних, зрошувальних, стічних вод та систем; для знезараження поливальних вод в тепличних господарствах.

3.2.1. Знезараження питної води при децентралізованому водопостачанні.  Засіб «Соліклор» (“Solikloor”) використовується для проведення робіт з метою забезпечення людей, тварин та птахів питною водою якісною за мікробіологічними показниками, як з профілактичною метою, так і за показаннями, а також для обробки води для поливу рослин в умовах захищеного ґрунту. Засіб застосовується при децентралізованому водопостачанні для знезараження питної води, яка не містить осаду й планктону та має показник каламутності ? не більше 9 мг/дм3, а поглинання хлору – не більше 8  мг/дм3. Знезараження засобом «Соліклор» (“Solikloor”) питної води при децентралізованому водопостачанні здійснюється у відповідності до «Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений при централизованном и местном водоснабжении» від 25.11.1967 р. № 723а-67. Визначення необхідної дози засобу для знезараження води здійснюється шляхом пробного хлорування за методикою згідно «Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений при централизованном и местном водоснабжении» від  25.11.1967 р. № 723а-67. орієнтовна концентрація активного хлору у воді, яка необхідна для ефективного знезараження води у залежності від ії якості, та кількість засобу «Соліклор» (“Solikloor”), яка необхідна для отримання відповідної концентрації активного хлору, вказано в таблиці 2.Через 30 хвилин після додавання засобу у чисту воду (артезіанські води, води чистих гірських річок і озер, прозора  вода  колодязів  і  фільтрована  вода  малих річок, вода крупних річок і озер) вміст залишкового вільного хлору у воді повинен складати 0,3 – 0,5 мг/дм3.Обов'язковою вимогою при знезараженні забрудненої води відкритих джерел є попереднє її фільтрування через фільтр (наприклад, дрібний тканинний фільтр). Вміст залишкового вільного хлору через 30 хвилин після внесення засобу повинен складати 1,4-1,6 мг/дм3. Для видалення надлишку хлору та можливих побічних хлорвмісних вуглеводнів після закінчення експозиції знезараження рекомендується проводити фільтрацію води через активоване вугілля або інші сорбенти або кип'ятити ії протягом 1 хвилини від закипання.

Визначення вмісту залишкового вільного хлору у воді проводиться згідно з ГОСТ 18190-72 методом йодометричного титрування.

Для спрощення та скорочення термінів проведення хіміко-аналітичного дослідження, а також у “польових умовах”, визначення концентрації вільного  хлору рекомендується проводити за допомогою портативних наборів, приладів, індикаторних смужок виробництва фірми “LaMotte” (США) або аналогічними виробами.

3.2.2. Знезараження води в плавальних басейнах. Знезараження води, яка подається у ванни плавальних басейнів, є обов'язковим і проводиться у відповідності з чинними нормативно-методичними документами, зокрема: «Методическими указаниями по осуществлению профилактической дезинфекции в спортивных плавательных бассейнах» від 31.03.80 р. №28-2/6 та «Рекомендациями по обеззараживанию воды, дезинфекции подсобных помещений и санитарному режиму эксплуатации купально-плавательных бассейнов» від 19.03.75 р. №1229-75. Для знезараження води у басейнах необхідну кількість таблеток засобу «Соліклор» (“Solikloor”) попередньо розчиняють у спеціально виділеній промаркованій ємності, після чого цей розчин додають у воду при заповненні басейну або в рециркуляційну систему перед фільтрами. Під час експлуатації басейну необхідно здійснювати періодичний контроль вмісту у воді залишкового вільного хлору. Кількість засобу, що вводиться, визначається із розрахунку підтримання постійної концентрації у воді залишкового вільного хлору в спортивних плавальних басейнах на рівні 0,3–0,5 мг/дм3, в басейнах колективного масового користування ? 0,5–0,7 мг/дм3. При значному денному навантаженні басейну у нічний час допускається підвищення концентрації залишкового хлору до 1,5 мг/дм3. У цьому випадку перед користуванням водою концентрація хлору повинна бути знижена до 0,7 мг/дм3 з одночасним провітрюванням приміщення. Під час експлуатації басейну перевищення концентрації хлору у воді не допускається. Вміст залишкового вільного хлору  визначається згідно з ГОСТ 18190-72 методом йодометричного титрування. Для спрощення та скорочення термінів проведення хіміко-аналітичного дослідження визначення концентрації вільного хлору рекомендується проводити за допомогою портативних наборів, приладів, індикаторних смужок виробництва фірми “LaMotte” (США) або аналогічними виробами. Періодичність контролю визначається чинними нормативними документами щодо експлуатації басейнів. * Знезараження може проводитися з додаванням 0,5% миючого засобу

3.2.4.3. При дезінфекції криниці з профілактичною метою попередню дезінфекцію не здійснюють, дезінфекцію криниці здійснюють об'ємним способом після очистки криниці і дезінфекції зрубу.

3.2.6. Знезараження   води   для   приготування   харчового   льоду.  необхідно розчинити таку кількість таблеток засобу «Соліклор» (“Solikloor”) у воді, щоб вміст залишкового вільного хлору складав 0,3-0,5 мг/дм3 (1 таблетка засобу на 3-5 м3 води) після чого воду заморожують.

3.2.7. Дезінфекція ємностей для зберігання питної води й харчового льоду. поверхню ємностей дезінфікують розчином засобу «Соліклор» (“Solikloor”) з концентрацією активного хлору 0,0025%  Після закінчення дезінфекції ємності (резервуари) промивають водопровідною водою. 

4.4. Застережні заходи в умовах застосування засобу для обробки
окремих об'єктів. Після проведення дезінфекції провітрити приміщення протягом 15 хвилин.

5. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ.  ЗАХОДИ ПЕРШОЇ  ДОПОМОГИ

5.1. Ознаки гострого отруєння. За умови недотримання застережних заходів у осіб з підвищеною чутливістю до активного хлору можлива поява ознак подразнення слизових оболонок очей (різь, сльозотеча) та органів дихання (дере у горлі, кашель, часте дихання, виділення з носа), може виникнути головний біль.

5.2. Заходи першої допомоги при подразненні органів дихання. При появі ознак подразнення органів дихання постраждалого виводять з робочого   приміщення  на  свіже  повітря   або   в  добре   провітрюване приміщення, рот і носоглотку прополіскують водою, дають тепле пиття. Доцільна інгаляція 2,0% водно-содовим розчином (1 чайна ложка питної соди на склянку води), у разі необхідності звернутись до лікаря.

5.3. Заходи   першої  допомоги   при   попаданні   засобу в очі.   При попаданні засобу в очі слід промити їх під проточною водою  протягом   декількох   хвилин. При подразненні слизових оболонок закапати в очі 30 % розчин сульфацилу натрію, у разі необхідності звернутись до лікаря.

5.4. Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру. При випадковому попаданні засобу на шкіру потрібно ретельно промити уражену ділянку проточною водою, при необхідності змастити шкіру пом'якшувальним кремом. При попаданні засобу на робочий одяг, потрібно його зняти, а ділянку шкіри під одягом ретельно промити проточною водою.

5.5. Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку. При  попаданні  засобу  в  шлунок дати  випити  потерпілому декілька склянок води, потім вжити 10-20 подрібнених таблеток активованого вугілля. При необхідності звернутися до лікаря.

6. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ

6.1. Пакування засобу. Засіб «Соліклор» (“Solikloor”) може бути упакований у різні види тари: полімерні відра (наприклад, по 1800 штук), банки з кришкою, що загвинчуються, по 100 і 300 штук, банки по 250, 750, 1500 штук, полімерні туби по 10, 20 штук, пакети по 1 таблетці тощо.

6.2. Умови транспортування засобу. Транспортування засобу здійснюють автомобільним, залізничним, авіаційним або морським транспортом згідно з правилами перевезення відповідної категорії вантажів.

6.3. Термін та умови зберігання засобу. Гарантійний термін зберігання ? 5 років від дати виготовлення за умови зберігання в закритому пакуванні виробника.


Закупку данного продукта вы можете осуществить в нашем интернет-магазине, сделав заказ через корзину или позвонив по телефону указанному в контактах. А нас всегда..

 • Выгодные цены: 
  • Даже при изначально низких ценах, мы предоставляем значительные скидки в зависимости от объема закупаемой продукции
 • Быстрая отгрузка: 
  • Четкая работа нашего склада позволяет осуществить быструю отгрузку необходимой продукции
 • Высокое качество: 
  • Работая напрямую с производителями по всему миру, мы обеспечиваем наших клиентов продукцией высокого качества
 • Доставка по Украине продукции:
  • автотранспортом;
  • железнодорожными контейнерами, вагонами;
  • через транспортные компании.

Тип
Таблетки
Объем, л
1

Уважаемые покупатели!

Мы осуществляем оптовые поставки химического сырья и отдаем предпочтение работе с производственными предприятиями, которые являются конечными потребителями нашей продукции. Мы не работаем с торговыми предприятиями, интернет-магазинами, начинающими экспортерами. Сотрудничество с ФОП допускается только при условии, что ФОП является производителем.

Работа с физ. лицами

Для физ. лиц допускается продажа товаров народного потребления, например, перекись водорода для бассейна или средства дезинфекции весь каталог без исключения, категорически не допускается продажа продукции фармацевтического назначения, другие виды химического сырья. Подробнее...  

Мы имеем право отказаться от приема заказа без объяснения причин!

Способы доставки:

 • Самовывоз оптовый склад химического сырья Киев, Одесса, Харьков, Львов, Днепр:

Отгрузка продукции на условиях самовывоза осуществляется в каждом областном центре Украины. Наличие и комплектацию товара на региональных складах пожалуйста уточняйте в отделе продаж.

 • Наш автопарк и партнерские транспортные компании.

Доставка продукции осуществляется собственным автопарком и транспортом партнерских компаний, у нас в наличии: автомобили грузоподъемностью 2, 5, 10 тонн, автомобили грузоподъемностью от 22 тонн, автомобили "зерновозы" 40 тонн, автоцистерны для транспортировки кислот, автоцистерны для транспортировки жидких удобрений и аммиака. Доставка железнодорожным транспортом.

 • Доставка курьерскими службами, "Новая почта", "Деливери", "Meest expres" и другие.

Доставка товара осуществляется курьерской службой на Ваш выбор, перед заказом курьера пожалуйста детально ознакомьтесь с тарифами курьерской службы, принимая заявку на отправку товара мы предполагаем, что Покупатель знает стоимость доставки. Отправка грузов службой "Новая почта" и других служб осуществляется ежедневно со всех региональных складов по территории Украины. Также Покупатель может самостоятельно заказать курьера на наш склад. В среднем доставка занимает 3-5 дней. Забор груза осуществляется до 15:00 по будням, заявка на забор груза подается до 12:00 за день до отгрузки. С момента передачи груза курьеру, право собственности на товар переходит к Покупателю. В случае порчи или утери груза Покупатель должен направить претензию на возмещение непосредственно в адрес курьерской службы. Мы не несем ответственности за груз в процессе транспортировки курьерской службой. При самостоятельном заказе курьера обязательно оформляйте страхование груза в объеме полной стоимости.

 • Доставка оптовых заказов и сборных грузов.

Бесплатная доставка осуществляется:

1) При осуществлении оптовых заказов

2) При формировании сборных грузов в одну точку выгрузки

3) При отправки попутных грузов в Вашем направлении (нужно ждать до 5 рабочих дней)

4) При продаже товара на который действует акция. Все условия бесплатной доставки уточняйте у менеджера в отделе продаж: +380504953771 многоканальная линия

Способы оплаты

 • Безналичный расчет с НДС 20%
 • Наличными в кассу на складе
 • Оплата на корпоративную карту "ПриватБанк"